wat doet een Lionsclub?

logo Lions 200Velen kijken wel eens vreemd aan tegen serviceclubs. beetje elitaire clubs, die hun geweten sussen door maatschappelijk actief te zijn. dat hoor je vaak. maar het ligt echt anders. Leden willen echt iets doen aan de leefbaarheid van de maatschappij om hen heen en in internationaal verband binnen de wereldwijde Lionsorganisatie. 

De missie van onze club laat zich  het best omschrijven met het motto van de internationale Lions Association, waar onze Lionsclub deel van uitmaakt: 'WE SERVE" . 

De Amerikanen, waar de organisatie is opgericht gebruiken dan hele grote woorden om dit motto uit te werken.

Het komt er op neer dat wij als club ons individueel en als club inzetten voor de gemeenschap  en daartoe maatschappelijke activiteiten organiseren tot bevordering van het welzijn van de maatschappij waar wij onderdeel van uitmaken. Dit kan met het organiseren van activiteiten om geld in te zamelen voor goede doelen, het verlenen van hand-  en spandiensten aan kwetsbaren om hen te helpen hun plaats in de maatschappij zin te geven. Verder bevorderen we onderlinge vriendschap tussen de leden en we stimuleren verantwoordelijkheidsbesef jegens de gemeenschap. 

 Om dit allemaal te realsieren komen we tweemaal per maand bijeen. daarbij worden de activiteiten besproken en laten we ons voorlichten over de maatschappelijke thema's die dat jaar op de rol staan. Geen politiek of religie. Dat zijn geen onderwerpen van discussie. In de huidige tijd zijn die onderwerpen niet helemaal te vermijden, maar de focus ligt op de maatschappij als geheel. Verder hebben we een wisselend bestuur en vele commissies. ieder lid zit in meerdere commissies en zet zich daarbij in voor specifieke activiteiten. Denk aan het organiseren van concerten, bezoeken, fundraisingprojecten. deze jaren hebben wij als hoofddoel geld in te zamelen voor de Stichting Leergeld. daarover elders meer.

Een enthousiaste club. we vergaderen in restaurant SED in 's-Gravenmoer en genieten daar elke maand van een heeerlijke maaltijd.